Website van Modelbouwvereniging “Het Y”

Webmaster:

Onderhoud 7,25 inch baan

PRIKBORD

Na weggraven grove grind; oude biels losschroeven, verwijderen en dan een nieuwe plaatsen en weer vastschroeven....

Bielsen vervangen

In het najaar van 2014 is begonnen met het groot onderhoud van de 7,25 inch baan. Dit betekende

het vervangen van kapotte bielsen, het uitlijnen van de rails en als grootste klus het verdelen van

30 ton grind (kleiner formaat dan het bestaande) over de gehele baan, het station en de

werkplaatssporen. Op deze pagina een impressie van de werkzaamheden in foto’s en filmpjes zoals

die door een aantal leden is gedaan.

Ook natuurlijk een hartelijk dank voor allen die geholpen hebben wiens naam niet op de foto’s of in de filmpjes voorkomt...

De werktrein wordt klaargezet door Cor en Robin Bij de reeds flink geslonken grindberg de emmers vullen..... Dan via het al nieuw "gevulde" traject....... Naar de werkplaatssporen en daar het grind tussen en langs de rails verspreiden.... Dan zorgt Ruud met de hark dat het spoor berijdbaar wordt.... Waarna Lex en Peter weer nieuwe voorraad kunnen halen...

Grindwerken